Print


Reinier heeft samen met Willem voorgesteld dat we ons komend jaar gaan richten op meerdere bezoeken aan een biotoop, bijvoorbeeld 3x naar een heideterrein, 3x naar een uiterwaard, 3x naar een kalkgrasland, etc.

Voorstellen voor of ideeën over andere invalshoeken, onderzoeksopzetten... zijn van harte welkom. Breng er minstens één in bij onze voorjaarsbijeenkomst in 2019 'om met Harry te spreken' !?

Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een berm in jouw eigen 'buurt' door het jaar heen, deze x maal bemonsteren.